ชำระเงิน

ขั้นตอนการโอนเงิน

ATM หรือ  Internet Banking
*เข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี่อ


ธนาคาร : กสิกรไทย
นาย กิตตินันท์ ชูช่วย  กรรมการผู้จัดการ
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา :
เลขที่ 601 2 20998 1

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนาคาร 
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี  :บริษัท วีไอพี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา :  
แฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่บัญชี 040 8 71941 0